Innowacyjny System do Zarządzania Zasobami Cyfrowymi

Zarządzanie, katalogowanie i indeksowanie wszelkich typów plików, włącznie z zawartością multimedialną.
SaaS – korzystanie z systemu za odpłatnością w chmurze i/lub we własnej infrastrukturze.
Funkcjonalność łatwego zarządzania projektami i kolaboracji.