automatyczna i inteligentna korekta zdjęć

Centralizacja Operacji

jedno miejsce konfiguracji
dla wielu miejsc przetwarzania

pełna licencja zawiera licencję backup-u

Moduł Integracji

  • możliwość pracy w trybie XML job ticket
  • dynamiczne ustawianie parametrów kadrowania
  • integracja systemu zewnętrznego do potrzeb workflow

zapewnia dostęp do interfejsów API usług internetowych Claro:

  • nadzór i odnajdywanie miejsca pracy
  • tworzenie niestandardowych funkcji Inspectora

Moduł Zarządzania Użytkownikami

tworzenie i edycja uprawnień użytkowników

przegląd i edycja uprawnień kanału

eksportowanie logów i konfiguracji

zatrzymanie/uruchomienie usługi Claro

Zainteresowany?

Pozwól nam pomóc zoptymalizować sposób Twojej pracy.