Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego „StudioTracker, innowacyjny w pełni zintegrowany system zautomatyzowanego procesu kompleksowego zarządzania zamówieniami” , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, informujemy, że prowadzimy postępowanie ofertowe na dostawę: