PROJEKTY UNIJNE

Informujemy że News Hub Media Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.
Projekt: "StudioTracker, innowacyjny w pełni zintegrowany system zautomatyzowanego procesu kompleksowego zarządzania zamówieniami."